Bande de classement 2:1 transparent, A4 trou universal

Bande de classement 2:1 transparent, trou universal

Bande de classement 2:1 transparent, diametre 23, trou universal

Artikelnummer: AS-2.1

CHF 12.87